Ziekmelding en verlof

 

Als je kind ziek is, geef dit dan tussen 8.15 en 8.30 uur door aan de school, via Isy of via een mail aan mail schoolleiding@vrijeschoolweert.nl. We gaan ervan uit dat je kind na een aantal dagen weer beter is. Als je kind langere tijd afwezig is, overleg je met de leerkracht hoe je kind bij kan blijven met het schoolwerk.

 

Verlof

Verlof buiten de vakantieperiode is in specifieke gevallen bespreekbaar, bijvoorbeeld bij een verhuizing, huwelijk van bloed- of aanverwanten of als het beroep van een van de ouders daartoe aanleiding geeft. Je kunt hiertoe minimaal 6 weken van te voren schriftelijk een verzoek indienen via Isy of door een mail te sturen naar schooleiding@vrijeschoolweert.nl , de schoolleider beoordeelt dit verzoek.