Veiligheid

We streven naar een veilig leef- en leerklimaat waarin iedereen de ruimte heeft om te ontwikkelen. Respect voor elkaar en de sociale omgeving is daarbij het uitgangspunt. We hebben een pestprotocol en een coördinator voor pestproblematiek.

Hieronder vind je het Veiligheidsplan en alle bijlagen. 

Bijlage 7 volgt

 

Ontruiming en BHV

Vrijeschool Weert heeft een door de Brandweer en Gemeente goedgekeurd ontruimingsplan. Minimaal 1 keer per jaar wordt dit in de praktijk geoefend en geëvalueerd. Actuele bezetting van de BHV aanwezigheid zijn vastgelegd in het ontruimingsplan.