Jaarfeesten

Het vieren van de jaarfeesten geeft de kinderen structuur en vertrouwen. De kinderen ervaren het ritme van het leven, een cyclus die altijd doorgaat. Het ritme zorgt ook voor samenhang met de seizoenen in de natuur. Beelden en verhalen maken kinderen wakker, we gebruiken vaak beelden en verhalen uit het christelijk geloof omdat ze goed passen. Maar ieders geloof is welkom op onze school en de beelden zijn vaak identiek en herkenbaar voor alle kinderen. 

Na de start van een schooljaar staat op 29 september het Michaëlsfeest in onze agenda. Op deze dag staan wij stil bij het donkere jaargetijde dat voor ons ligt. We kijken terug naar wat geweest is en creëren ruimte voor nieuwe inzichten. Michaël, de aartsengel overwint de draak en leert ons zo moedig te zijn. 

In de periode daarna richten we ons op 11 november, het feest van Sint Maarten. Wat vieren we? Sint Maarten deelde zijn mantel in twee en gaf een helft aan een bedelaar. Sint Maarten leert ons offerbereidheid en goedheid. We steken de eerste kaarsjes aan die ons tijdens de donkere wintertijd zullen begeleiden.

Op 5 december vieren we de heiligendag (die eigenlijk 6 december is) van Sint Nicolaas, Bisschop van Myra. Met Sinterklaas staat het delen en ontvangen centraal. Sinterklaas houdt ons ook een spiegel voor zodat we kunnen groeien tot de beste versie van onszelf.

Vanaf de 4de zondag voor Kerstmis vieren we Advent. Iedere week tot kerst steken we een extra kaars aan van de adventskrans. Het licht en de verwachting groeien. Het licht in de natuur wordt steeds minder en het licht onszelf mag steeds toenemen.

24, 25 en 26 december vieren we Kerstmis. Op deze feestdagen vieren we de geboorte van kindje Jezus en de geboorte van het licht na de winterzonnewende.

Op de zesde van januari staan we stil met de Driekoningen, in verwachting van onze innerlijke ster, leiderschap, zodat we een koning over onszelf kunnen zijn.

Vanaf de dag van Maria Lichtmis, op 2 februari, zien we het steeds sterker wordende daglicht tegemoet. Op deze feestdag vieren we dat de zonnekracht toeneemt; de aarde bereidt zich voor op een nieuwe cyclus in de natuur.

Zeven weken voor Pasen vieren we Carnaval. Een uitbundige feest vol liedjes, dans en verkleedpartijtjes, dat vooraf gaat aan de vastentijd voor Pasen. 

Een week voor Pasen vieren we Palmpasen. Vol verwachting kijken we met mooi versierde paastakken en zonneradkransen vooruit naar het paasfeest. 

Met de Paasviering, als de dagen steeds lichter en langer worden, staat ons bewustzijn opnieuw op. Het lentefeest geeft nieuwe impulsen en nieuwe groeikracht. Niet alleen in de natuur, ook in jezelf. Pasen vindt plaats op de eerste zondag na de eerste volle lentemaan. Op deze feestdag vieren we het ontwaken van de natuur uit de ogenschijnlijke dood. 

Met Pinksteren (vijftig dagen na Pasen) vieren we met kleur, muziek en bloemen, de bloei van de natuur.

Het schooljaar sluiten we op 24 juni af met het Sint Jansfeest, ook bekend als het midzomerfeest. In deze lichtste tijd van het jaar springen we met al onze leerlingen over het vuur om alle narigheid achter ons te laten en een jaar vol gezondheid en geluk mee het nieuwe jaar in te nemen. Op deze feestdag vieren we de zomerzonnewende. De dagen worden weer korter en we vieren nog een keer uitbundig de in overvloed bloeiende natuur.