Medezeggenschapsraad

Vrijeschool Weert kent nog geen medezeggenschapsraad, dit is een adviserend orgaan met soms wettelijke bevoegdheden. In een MR zitten naast leerkrachten ook ouders van kinderen die samen mee praten over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op onze school. We organiseren op termijn verkiezingen voor het samenstellen van een MR.