Klassenouders

Iedere klas heeft 1 of 2 klassenouders. De klassenouder vormt een schakel tussen leerkrachten en ouders/verzorgers. Tevens ondersteunen ze de leerkrachten met praktische zaken binnen de klas, bijvoorbeeld bij het inrichten van de seizoen- of natuurtafel, de organisatie van de jaarfeesten en het doorgeven van wijzigingen in het poetsrooster.