Aanmelden nieuwe leerlingen

Wat kun je doen als je tijdens een kijkochtend meer dan alleen geïnteresseerd bent geraakt en ook je kind signalen geeft dat het zich bij ons thuis zou kunnen voelen?

Aanmelden kan met een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier

 

Door middel van dit aanmeldingsformulier geef je aan in aanmerking te willen komen voor een plaatsing op onze school. De aanmelding geeft niet direct een garantie op plaatsing. Die garantie heb je pas wanneer je kind staat ingeschreven. Bij het aannemen van de kinderen kijken we altijd naar de mogelijkheden die onze school biedt en of je als ouder/verzorger de visie van onze school onderschrijft.

Op Vrijeschool Weert worden in schooljaar 2023-2024 alleen kleuters en kinderen van klas 1 en 2 aangenomen.