Dit is Vrijeschool Weert

 

Wat is de Vrijeschool?

Met het woordje vrij in de naam Vrijeschool wordt bedoeld dat de pedagogische visie in vrijheid kan worden gerealiseerd. Centraal staat de persoonlijke ontwikkelingsweg van elk individueel kind. Onze  kinderen volgen een vaststaand leerplan met kerndoelen dat voldoet aan de eisen van de onderwijsinspectie. Daarnaast leggen wij veel nadruk op het gedrag en de fatsoensnormen.

 

Hoofd, hart en handen

Natuurlijk moeten kinderen leren rekenen en schrijven, omgaan met de computer, les krijgen in vreemde talen, in aardrijkskunde en geschiedenis en kennis maken met vakken als heemkunde. Daarnaast krijgen onze kinderen op de Vrijeschool extra creatieve vakken en ambachtelijk onderwijs wat de cognitieve en sociale ontwikkeling ondersteunt en stimuleert. Zo leren kinderen op de vrijeschool niet alleen voor hun diploma, maar voor de rest van hun leven.

 

 

 

 

Warme, huiselijke sfeer

De school is een levendige ontmoetingsplaats van kinderen, ouders en leerkrachten. Ook is ze een oefenplaats voor vaardigheden die het kind in zijn latere leven nodig heeft. Een warme sfeer, een huiselijke omgeving speelt een belangrijke rol. Voor het kind is het belangrijk dat het zich veilig en geborgen voelt.